Paní Kacanu vedla několik besed v různých ročnících napříč naší školou a žákům tak přiblížila svět člověka odkázaného na invalidní vozík. Zvídaví žáci měli mnoho otázek různého typu a na všechny se jim dostalo vlídné odpovědi. Vyslechli jsme životní příběh paralympijské vítězky, na chvíli jsme zažili atmosféru paralympijských her v Pekingu a dozvěděli jsme se o disciplínách konajících se na paralympiádě. Žáci měli jedinečnou možnost osahat si také pravé olympijské medaile.

Po besedě přijela i paní Kateřina Fiedlerová, konzultantka společnosti APA pro Středočeský a Jihočeský kraj z Univerzity Palackého v Olomouci a společně s paní Kacanu připravily pro žáky program v tělocvičně. Žáci si tak mohli vyzkoušet sporty upravené pro tělesné handicapované osoby jako fotbal na vozíku, volejbal v sedě nebo třeba basketbal na vozíku. Z dalších sportovně kompenzačních pomůcek měli žáci možnost zkusit si jízdu na sledgi (speciálně upravená brusle na para hokej) a viděli i jízdu na handbiku. Věříme, že si žáci i učitelé zajímavé dopoledne užili a načerpali nové zkušenosti. Velmi děkujeme Evě Kacanu i Kateřině Fiedlerové za možnosti a příběhy, s nimiž za námi přijeli. Budeme se těšit na další návštěvy.

Michaela Sulková, ZŠ Cesta