Před zahájením jednání proběhlo předání poděkování a dárkového balíčku Davidovi Uhlíkovi za správné a rychlé poskytnutí první pomoci při vážném úraze mladé dívky. Svou reakcí významně přispěl včasnému zásahu záchranné služby a rychlému transportu do záchranné služby. Tím projevil duchapřítomnost, znalosti v poskytování první pomoci a udělal dobré jméno dobrovolným hasičům.
V pracovním  předsednictvu zasedli Miloslav Uhlík – řídící schůze, Jiří Heinrich starosta OSH, Luboš Broulim – ředitel HZS Jčk územní odbor Písek, Jiří Novák – vedoucí ZH Jčk, starosta obce Podolí I – Vladislav Michal, zastupitel Jčk – Petr Kalina, Jaroslav Kubec předseda OKRR a senátoři Karel Kratochvíle a Jaroslav Větrovský, náměstkyně starosty KSH Jčk a starostka OSH Strakonice Jarka Boukalová.
V úvodu shromáždění zazněla státní hymna. Celé jednání zahájil a řídil Miloslav Uhlík. Po přivítání delegátů a významných hostů byla povstáním a minutou ticha uctěna památka všech zesnulých členů SDH.

Zprávu o činnosti okresního sdružení hasičů za období 2015 – 2020, předložení návrhu programu činnosti SH ČMS do roku 2015 v podmínkách okresu Písek a rámcového plánu práce OSH Písek na rok 2020 přednesl starosta OSH Jiří Heinrich.
Zprávu revizorů účtu přednesl   předseda  OKRR Jaroslav Kubec.
Poté bylo provedeno hlasování o návrhu navýšení odvodu členských příspěvků od roku 2021 – návrh byl schválen.

Dále následovala volba starosty OSH, jeho náměstků, členů výkonného výboru, předsedy  OKRR. Dále byl odsouhlasen  návrh  do vyšších orgánů a delegáti na VI. sjezd SH ČMS. Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení, které bylo schváleno všemi delegáty.
Závěr shromáždění provedl staronový starosta OSH Jiří Heinrich, poděkoval starostovi obce a hasičům SDH Podolí I za přípravu a zdárný průběh  shromáždění, všem delegátům a hostům za účast.

Miloslav Uhlík – OSH Písek