Do bohaté tomboly přispěla základní škola, keramický kroužek, školní družina a nechyběly ani výrobky zhotovené dětmi z Kovářovánku a zároveň žáků třetí třídy. Pravé masopustní koblížky připravily tradičně i kuchařky ze školní jídelny.

Maškarní rej proběhl v tělocvičně, vyzdobené obrázky masopustních maškar, pestrobarevnými balónky, stoly s tombolou a zvukovou aparaturou. V letošním roce si přišlo užít masopustní veselí na čtyřicet účastníků, kteří pod vedením vedoucí Kovářovánku Pavly Škochové tančili na veselé písničky, soutěžili v koulované, metení papírových míčků, chytání liščí oháňky, novinovém tanci či zpívali a tančili s medvědem.

Během akce došlo tradičně i na vyhlášení nejlepších masek, kdy třetí místo získal strašidelný doktor v podání Jaromíra Čapka ze třetí třídy, druhé místo obsadila v převleku mima Linda Hadrbolcová z páté třídy, prvenství patřilo Andrejce Pintové z první třídy, která se předvedla v kostýmu víly. Vítězové jako vždy obdrželi od organizátorů sladkou odměnu.

Na závěr karnevalového dění si zúčastněné maškary vylosovaly a převzaly tombolu včetně masopustní koblihy, kterou zpravidla hned na místě ochutnaly.

Děkujeme všem partnerům za podporu a maminkám dětí Olze Vorlové a Zuzaně Šetinové za pomoc při realizaci akce.

manželé Milan a Pavla Škochovi