Zábavné sportovní klání pro rodiče s dětmi navštěvujícími kovářovskou základní školu uspořádal již čtvrtým rokem Spolek rodičů při ZŠ Kovářov. Na startu přivítal všechny přítomné předseda spolku Martin Hadrbolec a vzápětí se rodinné týmy rozešly na jednotlivá stanoviště. Skákalo se do dálky, házelo se různými míči na různé koše, střílelo se do florbalové branky, překonávala se šplhací dráha, pálilo se do terče ze vzduchovky, běhalo se zavázanýma nohama…

Přes třicet rodinných týmů, které se do sportovního zápolení přihlásilo, si v průběhu klání přišlo na své a čtyři dvojice si dokonce odnesly medaile.

Libor Mandovec