Děkoval nejen starosta města Josef Vejšický a nový starosta hasičů Jiří Jílek, ale především všichni dobrovolní hasiči a hasičky ve slavnostních uniformách. Cesta na pódium pro křišťálovou helmu, čestné uznání města Mirovice a pro medaili svatého Floriána, kterou věnovalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jihočeského kraje, vedla dojemným hasičským špalírem.

Josef Hurtala je členem Sboru dobrovolných hasičů v Mirovicích od roku 1976, na pozici starosty působil od roku 1986. Od roku 2010 byl také svědomitým velitelem zásahové jednotky.

Sbor dobrovolných hasičů byl v Mirovicích založen v roce 1877, Josef Hurtala byl osmým starostou v jeho historii. Pozici přebíral od Jana Tomana, který starostoval hasičům po dobu 36 let od roku 1949.

K letošnímu plesu je nutno ještě dodat, že poděkování patří všem dobrovolníkům z řad hasičů a jejich příznivců, kteří se podíleli na výzdobě sálu, přípravě projekce fotografií, organizaci tomboly a dalším organizačním zajištění plesu, na kterém k tanci i poslechu příjemně hrála hudební skupina THE GENTLEMAN. Poděkování patří také všem sponzorům, kteří svými dary přispěli do tomboly.

Vynaložené úsilí hasičů, nejen plesové, ale především celoroční, ocenili ve zcela zaplněném sále spokojení návštěvníci tradiční mirovické společenské události.

Marie Hrdinová