Hlavní maskou byl velký medvěd, kterého doprovázely další masopustní maškary členů národopisného souboru Kovářovánek a zároveň žáků třetí třídy místní školy.

Veselý průvod navštívil několik stavení, zatančil pocestným a nechyběla ani zastávka v mateřské škole, kam medvěd každoročně chodí potěšit nejmenší děti. Při každém zastavení dovádivé masky zazpívaly veselou písničku a zatančily masopustní kolečko.

Závěr masopustního zvyku patřil jako obvykle poražení medvěda velkou palicí, po kterém následovalo ochutnávání pravých masopustních dobrot.

Obchůzka s medvědem: Uvedený masopustní zvyk v jeho tradiční podobě „obchůzky po staveních“ pěstuje v dětech vztah k místu svého bydliště a školy. Děti se učí ve volných chvílích, ale také v rámci hodin prvouky či dalších předmětů lásce k lidovým obyčejům a vzájemné spolupráci nejen mezi sebou, ale také rodiči, předškoláky a veřejností. 

Milan a Pavla Škochovi

Více o masopustech na Písecku ZDE

Bude se u vás konat také masopust a chcete pozvat další lidi, nebo již se uskutečnil? Můžete nám poslat pozvánku, případně fotky na masopust@denik.cz. Rádi zveřejníme.