Předvánoční čas tu zahájil starosta Vladimír Pánek společně s farářem Františkem Hemalou. Ten na místě také požehnal adventním věncům, které si lidé buď přinesli, nebo si na místě koupili věnce vyrobené žáky zdejší školy. Žáci tu také zazpívali koledy. Nechyběl ani teplý punč a čaj.

Miloslav Pivoňka