Tradičním řemeslům, zvykům a jejich udržování se věnují Milan a Pavla Škochovi z Kovářova, kteří nám poslali snímky z kovářské dílny. Názornou ukázku kovářského řemesla veřejnosti představovali ve čtvrtek 6. května. Řemeslo kovářské, které dle pramenů dalo název Kovářovu, je jedním z oblíbených, kterým se Škochovi ve volných chvílích ve své kovárně věnují. 

Milan a Pavla Škochovi, Kovářov