Obchůzku Lucek uskutečnily na Základní škole v Kovářově v pátek 10. prosince 2021 členky národopisného souboru Kovářovánek. Lucky navštívily první, druhou, třetí, čtvrtou a pátou třídu, aby žákům připomněly lidový obyčej typický pro adventní období.


Historie: Svátek svaté Lucie připadá na 13. prosince
Děvčata chodila po staveních zahalená do bílého hávu se škraboškami na obličeji, metlami v rukou, včetně dalších nezbytných propriet. Lucky dle tradice beze slova vstoupily do místnosti, prošmejdily každý kout, a jakmile našly nějaký nepořádek, pohrozily nezbedníkům metlou.   

Bílá barva symbolizuje panenskou čistotu sv. Lucie, která svůj život zasvětila křesťanské víře, za což byla i krutě potrestána. Stala se patronkou švadlen, krejčích, kočích i dalších řemesel. Na obrazech bývá tato světice zobrazována s dýkou v hrdle.

Na svátek svaté Lucie se podle zvyku nesmělo příst ani drát peří. Kde se tak stalo a Lucky to zjistily, hospodyni vzaly kužel s namotanou přízí a také všechno peří rozfoukaly po světnici.  V tento den si „Lucky“ mnohdy troufly i na mužské, které natřely kolomazí, případně hořčicí, pěkně zasypaly moukou, lechtaly, pošťuchovaly, zkrátka činily různá příkoří … ale toto mohly dělat pouze do půlnoci.

Tento zvyk a další zvykoslovné obřady dlouhodobě udržuje společnost Kovářovskétradice.cz manželů Milana a Pavly Škochových (zřizovatel Kovářovánku).


Za článek a fotky děkujeme manželům Milanovi a Pavle Škochovým