Děti bojovaly jako lvi. Organizátoři ze sboru dobrovolných hasičů Milenovice jim k tomu připravili výborné podmínky, bylo i krásné počasí.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 37 družstev dětí ve čtyřech kategoriích.

Celkové výsledky:

Přípravka (zúčastnilo se sedm družstev)
Nejlépe si vedla Heřmaň před Přeborovem, Sepekovem, Dobrošovem B a A, týmem Paseky a Květuší.

Mladší žáci (celkem jedenáct družstev)
Vítězem se stala Květuš před Heřmaní, Dobrošovem, družstvem Chyšky A, Přeborovem, týmem Chyšky B, Sepekovem A, Kestřany, Miroticemi, Milevskem a Sepekovem B.

Starší žáci (bojovalo jedenáct družstev)
Vítězem se stala Heřmaň před Dobrošovem, týmem Chyšky, Žďárem, Zbelítovem, Mirovicemi, Milenovicemi, Miroticemi, Kestřany, Bernarticemi a Podolím I.

Smíšená kategorie (celkem osm družstev)
První místo vyhrálo družstvo Dobrošov před Květuší, Mirovicemi, Heřmaní, Žďárem, Milevskem, Miroticemi a Bernarticemi.

Všechny děti šly do soutěže s plným nasazením, odhodláním a samozřejmě touhou po vítězství. Věříme, že naše mládež bude i nadále pokračovat v trénincích a mladí hasiči budou mít takové skvělé výsledky, jaké předvedli na letošních soutěžích. 
Děkujeme pořádajícím hasičům Milenovice za dobrou přípravu, všem družstvům a příznivcům dětského požárního sportu za hojnou účast a sponzorům celé akce za podporu.

Miloslav Uhlík - OSH