Celkem 15 pětičlenných týmů z Písecka rozdělili pořadatelé do 3 skupin, aby mohly sehrát vzájemná utkání. Mirovice reprezentovaly tři týmy dětí, a proto měly zastoupení v každé skupině.
Před začátkem vzájemných utkání ocenil Okresní fotbalový svaz Písek SK Mirovice CERTIFIKÁTEM „GRATSROOTS“ v programu podpory práce se začínajícími malými fotbalisty. Mirovičtí při této příležitosti obdrželi dvě minibranky, které okamžitě posloužily na jednom z vymezených hřišť.
Nedělní počasí předvedlo svoji supertropickou podobu, a tak na malé hráčky a hráče čekala nakonec po téměř dvou hodinách hry odměna v podobě osvěžení pod tryskami závlahového systému na hřišti.
Poděkování patří nejen všem z řad zkušených fotbalistů a trenérů, kteří podporují organizované sportování dětí, ale i všem rodičům. Bez jejich spolupráce by se podobné akce nemohly konat.

Marie Hrdinová, Mirovice