Nenápadnou uličku U Váhy najdeme v horní části náměstí E. Beneše v Milevsku. Pokud se do ní vypravíte, dovede vás k rybníku Kubík a zahrádkářské kolonii, která se nad ním rozkládá.

Svůj název nese podle dobytčí váhy, která byla spolu s transformátorem umístěna nad kostelem sv. Bartoloměje (obé již dávno vzalo za své).

Váhu, kterou využívalo společenstvo řezníků a sdružených řemesel (v Milevsku působilo v letech 1859-1942), na své náklady pořídila obec a řezníci si ji mohli půjčovat. Za půjčení zaplatili prodejem deseti kusů dobytka. Členové řeznického cechu, kteří vlastnili masný krám, z něj byli povinni každý rok vrchnosti platit buď penězi, a nebo lůjem. Pokud vrchnost lůj nechtěla, musel řezník zaplatit za každý kus velkého hovada (dobytka) čtyři libry masa.

Tradiční svěcení velikonočních pokrmů ve Vlastci.
Ve Vlastci se na Bílou sobotu konalo tradiční svěcení velikonočních pokrmů

Řezníci v té době museli být katolického vyznání a navštěvovat pravidelně nedělní mše v kostele sv. Bartoloměje. V kostele pak byl na náklady řeznického a pekařského cechu zbudován oltář, na kterém vždy za pekaře a řezníky hořely svíčky (to aby se jich sešlo v kostele co nejvíce). Museli se poctivě modlit a poslouchat kázání, aby spasili své duše. V neděli se právě kvůli mši nesměl otevírat krám a prodávat maso.

V novinách té doby se lze dočísti, že jižní Čechy byly velkou zásobárnou dobytka, přičemž známé byly zejména Milevské výroční dobytčí trhy. Pod uličkou U váhy pak bylo od roku 1749 možno nalézt osm masných krámů. Ty v roce 1899 vykoupilo město a na jejich místě pak v letech 1901 až 1902 byla postavena novorenesanční jednopatrová budova radnice (a ta tam stojí dodnes a stejně jako kdysi i nyní v ní sedí naše „vrchnost“).

Karel Kafka