Toto setkání probíhá trochu netradičně. Nejprve děti zhlédly divadelní představení pohádky, letos to byla pohádka „Hrnčíř Jíra“ v podání herců divadla LUK z Českých Budějovic. Poté za doprovodu „nebeské hudby“ zavítal mezi děti Mikuláš, který jim vyprávěl o svém poslání na zemi.
Když se ozvalo silné klepání na dveře a následně se objevil čert, tak i ti největší hříšníci dostali strach. Bertík, jak se čert jmenoval, byl legrační a hodný. Vyprávěl dětem o životě čertů v pekle a přednesl jim svou čertovskou říkanku. Pak si všichni zazpívali písničku o Mikuláši, přednesli několik říkadel s mikulášskou a čertovskou tematikou. Na závěr Mikuláš s čertem nadělili dětem balíčky, které si s hrdostí odnesli domů spolu s prožitým zážitkem. 

Jitka Nosková, MŠ Čimelice