V polovině února se děti pobavili na maškarním karnevalu. Za doprovodu Krejčíka Honzy si zasoutěžily, zatancovaly a zazpívaly různé písničky. Vyhlášeny byly i nejlepší masky. Domů si děti odnášely nejen sladké odměny a drobné dárečky, ale i spoustu krásných zážitků.
Koncem měsíce pro malé školáčky mateřinka připravila pro změnu hudební show. Za dětmi s ní zavítal Petr Toman. Celou školkou se rozezněly tóny známých písniček pro nejmenší  Děti si poslechly a poznávaly nejen hudbu, ale i zvuky různých hudebních nástrojů a vše doplnily i tanečkem. Akce se všem moc líbila.

Alena Joujová, MŠ Čimelice