Akce proběhla ve vánočně vyzdobené 1. třídě v rámci souborové zkoušky Kovářovánku. Děti si nejprve přeříkávaly společně s vedoucí soboru Pavlou Škochovou texty známých koled, například Štědrej večer nastal, Půjdem spolu do Betléma, Jak jsi krásné neviňátko a dalších. Některé si zkusily doprovodit i na rytmické hudební nástroje. Melodie koled jim následně připomněla hrou na varhany vedoucí souboru. Děti posléze kreslily pastelkami, fixy i voskovkami jednotlivé vánoční písně a podle své fantazie znázorňovaly, o čem by jinak zazpívaly. Obrázky si potom vzájemně na výstavce prohlédly a každý obdržel dárek v podobě propisovací tužky.
Akci uspořádala společnost Kovářovskétradice.cz ve spolupráci s národopisným souborem Kovářovánek.


manželé Milan a Pavla Škochovi