Program zahrnoval ukázku čtenářské lekce určené pro žáky základních škol na téma poezie, exkurzi do nové písecké knihovny, prohlídku Sladovny i vycházku po Písku a návštěvu Památníku Adolfa Heyduka s výkladem ředitele Prácheňského muzea PhDr. Jiřího Práška.
Páteční večer patřil skvělému divadelnímu představení „O 14 dní dříve aneb Svoboda nadvakrát" v divadle Pod čarou.
Písecké členky SKIP převzaly putovní spolkový prapor od Městské knihovny v Milevsku. Pro všechny zúčastněné je velmi důležitá výměna zkušeností z nejrůznějších typů knihoven.

Hana Týcová, Písek