Mezi oceněné patřili dobrovolníci, členové či zaměstnanci humanitárních organizací, zaměstnanci sociálních služeb, zaměstnanci státní správy a samosprávny, nebo jako zdravotníci, hasiči a policisté - obětavě a nad rámec svých pracovních či služebních povinností se spojili, aby jiní lidé netrpěli nebo aspoň trpěli méně, a zapojili se na jaře letošního roku do "boje" s novou nákazou Covid-19.
Více než stovka oceněných přijela ze všech koutů naší země, odkud byli nominováni, aby v Praze, během plavby parníkem Bohemia Grand z rukou prezidenta ČČK Marka Jukla a zástupkyně České mincovny Lenky Klimentové převzali medaile a děkovná uznání za svou často nekonvenční aktivitu. Poděkovat jim přišel také generál Zoltán Bubeník, ředitel Sekce vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany.
"Tyto medaile nechť jsou stálou připomínkou vašeho zájmu o druhé. Covid-19 nás bohužel neopouští, aby vy jste byli na této frontě první a zůstáváte vzorem a inspirací ostatním", řekl Marek Jukl. "Je nám ctí být partnerem ČČK. Práce těch, kteří pomáhají ostatním, aniž by přemýšleli o své odměně, je stále nedoceněná", dodala Lenka Klimentová.
Po předání medailí přišel na řadu symbolický šek, kterým Česká mincovna věnovala ČČK částku 170.000 Kč, která je příspěvkem z výtěžku prodeje sad oběžných mincí věnovaným olympiádě v Tokiu a fotbalovému mistrovství Evropy, které se kvůli covidu nekonaly.

Kateřina Nebesová a Český červený kříž