Jihočeské folklorní sdružení, které přispívá k ochraně, tvůrčímu rozvíjení a popularizaci folkloru a lidové kultury pořádalo v sobotu 24. září 2022 v hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí kolokvium se zaměřením na lidovou píseň a lidové kroje.

Partneři projektu z Jihočeského kraje, kraje Vysočina a Dolního Rakouska společně nahrávali lidové písně, fotografovali kroje a na semináři probírali jednotlivé okruhy udržování lidových tradic.

Pro děti a dospělé byly v rámci celého dne připraveny i doprovodné pořady  věnované košíkářství, drátování, práci se sklem i práci s papírem. 
Všichni si mohli prohlédnout i prezentační materiály Jihočeského folklorního sdružení a výstavní panely projektu.

Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení a Andreas Teufl, zástupce Dolního Rakouska z Volkskultur Niederösterreich se na Zvíkově shodli, že uvedený projekt přinesl velmi pozitivní posun v rozvoji vzájemných vztahů a otevřel další možnosti při setkávání se, zejména pro nejmladší generace.

Za pomoc při akci děkujeme všem spolupracovníkům a také Monice Hrunkové a Vladimíře Kubíčkové.

                                 

Zpěváci souborů za Jihočeské folklorní sdružení:
Dětský folklorní soubor Bystřina ze Zlivi, Dětský folklorní soubor Doudlebánek z Doudleb, Dětský folklorní soubor Dubínek ze Sezimova Ústí, Národopisný soubor Kovářovánek z Kovářova, Dětský folklorní soubor Prácheňáček ze Strakonic.

Účastníci za Kraj Vysočina: folklorní soubor Borověnka ze Štěpánova nad Svratkou

Účastníci za Dolní Rakousko: Volkskultur Niederösterreich

Akci pořádalo Jihočeské folklorní sdružení - JFoS v rámci přeshraničního projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ

Za zaslání fotek a článku děkujeme manželům Milanovi a Pavle Škochovým, kteří jsou ředitely festivalu