Dříve totiž v místě dnešního dvora Staňkov stávala vesnice, kterou od Vítkovců získal Milevský premonstrátský klášter. U této vesničky se v roce 1744 strhla bitva mezi uherským a francouzským vojskem. Dle legendy se velitel uherských husarů plukovník Emerich Dessewl během bitvy dostal se svým vojskem do francouzské léčky. Plukovník si v zoufalé situaci vzpomněl na obraz Panny Marie Sepekovské, který si předchozího dne v sepekovském kostele prohlížel a poprosil jí o pomoc. S nabytou vírou ve vítězství se husarům podařilo z obklíčení prosekat. Jako poděkování za záchranu věnoval plukovník kostelu v Sepekově kostelní lavice a Panně Marii Sepekovské pak odkázal svůj veškerý majetek. 

Karel Kafka, Milevsko