Na začátku pobytu děti hledaly po areálu ukryté nápovědy, které jim měly prozradit, jaké téma je bude tentokrát pobytem provázet. Všechny indicie naznačovaly, že to bude podzim, což děti velmi rychle poznaly. Při tvořivých dílnách pracovaly s papírem a přírodními materiály a vyráběly si rámeček s fotkou, který si ozdobily přírodninami. Nechybělo ani nejrůznější malování, vybarvování a podobně.

Po celou dobu pobytu panovalo krásné počasí, a tak děti trávily hodně času venku na procházkách a společně si užívaly sluníčka. Kromě připravených aktivit měly možnost se vyřádit i na dvou hřištích. Hrál se stolní tenis a „líný tenis“, společenské hry a děti si i povídaly, protože se některé dlouho neviděly. Večery všichni trávili v podkrovní herně, kde si užívali nejrůznějších her, stolního tenisu, zpívání atd.

V průběhu pobytu nás navštívily tajemné bytosti léta, podzimu a zimy a prostřednictvím hraných a interaktivních scének dětem vysvětlovaly, jak se střídají roční období a mění se počasí. Na závěr pobytu nás opět navštívil pan Podzim a slavnostně dětem předal pamětní list a balíček s odměnami.

Ozdravný pobyt se vydařil podle představ a děti z něj odjížděly velmi spokojené a plné nových zážitků.

Klub Krteček byl na víkendovém ozdravném pobytu pro osoby se zdravotním postižením ve škole v přírodě ve Střelských Hošticích od 15. do 17. října 2021. Velké poděkování patří dobrovolným asistentům, bez kterých by realizace tohoto pobytu nebyla možná. Poděkování za podporu patří také Jihočeskému kraji. Děkujeme!

Všichni z Klub Krteček v Písku