Využily k tomu již založenou skupinovou mobilní aplikaci, pomocí které se před vypuknutím epidemie vzájemně svolávaly na předmájové nácviky. Akci organizačně zajišťuje Pavla Jakubcová, členka zastupitelstva, a pomáhá jí Bohunka Štofflová. Do role krejčovské mistrové byla pasována Anna Kršková, která ušila nejvíce roušek.Celkem se do akce zapojilo několik desítek žen.
Roušky v zataveném obalu spolu s návodem na použití pak byly rozneseny do každé schránky v Křenovicích. Starosta obce Stanislav Bartoš všem ženám poděkoval za jejich nezištnou pomoc.

Olga Kolísková