I letos 6. ledna se vydaly děti z Kovářovánku, který uvedená společnost zřizuje, na cestu po Kovářově.
Dopoledne se Tří králové představili nejprve žákům v místní škole. V podvečer se opět děti ustrojily za Kašpara, Melichara a Baltazara, připravily nezbytný Betlémek, posvěcenou křídu i kasičku s prvním závdavkem a začaly obchůzku po vesnici.
Tří králové navštívili řadu stavení, kde vždy po příchodu pozdravili a poté zazpívali tradiční vinšování k novému roku. Všem, kdo měli zájem, napsali také na dveře či futra posvěcenou křídou nápis K+M+B+ 2022.

Za článek a fotky děkujeme manželům Milanovi a Pavle Škochovým