Třídní učitelka třeťáků Pavla Škochová ušila během letních prázdnin pro děvčata dle vlastní výtvarné předlohy nové sukně, jimiž rozšířila stávající kroje pro činnost souboru.

Nové sukně jsou dalším příspěvkem Kovářovskýchtradic.cz ke kvalitní prezentaci lidových tradic národopisné oblasti „Kozácko“ i základní školy.

Milan a Pavla Škochovi