Lidový zvyk vynášení Smrtky (zimy) ve čtvrtek 23. března 2023 uskutečnily děti třetí třídy a zároveň členové Kovářovánku. Připomněli tak pátou neděli postní (Smrtnou), která letos připadá na 26. března.

Děti s figurínou představující Zimu zhotovenou z proutí, oblečenou do staré sukně s hlavou zahalenou do bílého šátku cestou v průvodu tradičně odříkávaly: „Smrt chodí po vsi, má dlouhý vousy, už nemůže choditi, musíme ji nositi. Od města k městu, nesem nevěstu, jestli nám nic nedáte, tak vám ji tu necháme.“

Figurínu děti odnesly za ves a tam ji odhodily z meze se slovy „Utíkejte, Smrt nás honí!“ a rychle utíkaly co nejdál od místa, kam dopadla. Zpátky do vesnice děti přinesly „líto“, symbol jara, ozdobené lískové větvičky s barevnými pentlemi.

manželé Milan a Pavla Škochovi