Program s názvem Zaťukal mi andělíček nacvičila se svou třetí třídou, ale i děvčaty z pátého ročníku Pavla Škochová. Všem vstupujícím se celý pořad velice povedl, diváci oceňovali pestrost vystoupení a kladně hodnotili, že se na základní škole rozvíjejí takovouto formou lidové tradice. Děti ale pro své rodiče, prarodiče a sourozence připravily po kulturním programu překvapení, a to předvánoční pohoštění, kde přítomní mohli ochutnávat nejrůznější dobroty.

Program:

Zaťukal mi andělíček - autoři manželé Milan a Pavla Škochovi.

Program obsahoval úvodní sólové i společné písně z národopisné oblasti Kozácka doplněné chorovodovými prvky, dále žertovný výstup babky s nezbedným kozlíkem, ukázku masopustního zvyku - obchůzky s medvědem a veselými písněmi, dále ukázku jarního zvyku - obchůzky na svatého Řehoře, škádlivá říkadla i písně mezi děvčaty a chlapci. Finále pořadu obsahovalo vánoční koledu Zaťukal mi andělíček, kterou účinkující uzavřeli celé své kulturní vystoupení.

Uvedená akce tak opět velmi vhodně naplňovala, kromě jiného, i jeden z okruhů schváleného školního vzdělávacího programu místní školy, a to rozvoj folklorních tradic regionu.

Velké poděkování všem vystupujícím, ale také rodičům za spolupráci při realizaci celé předvánoční akce.

Manželé Milan a Pavla Škochovi