Nejprve se seznamovaly s obrazovými materiály s tématikou žní od setí obilí, přes sklizeň typickými nástroji srpem nebo kosou, stavění panáků, odvoz žebřiňáky z polí až po slavnost ukončení - dožínky. Vedoucí souboru dětem také povídala o ručním mlácení obilí cepy jedním, dvěma, třemi, čtyřmi i pěti mlatci včetně říkadel, která při této práci udávala rytmus vytloukání zrna z klasů. Když mlátil jeden, říkalo se například: Chlop, chlop, klop, klop, tak, tak, sám, sám. Následně si pak v kroužku děti toto a jiná říkadla zkoušely a poslouchaly, jak jim to hezky společně zní.

Součástí povídání o dožínkách byla i rukodělná činnost, kdy došlo na bílou keramickou hmotu, ze které vznikaly houstičky a koláčky, které budou po obarvení sloužit buď jako podzimní dekorace nebo zdobný náhrdelník.

Milan a Pavla Škochovi