Během pobytu jsme chodili na procházky, hráli společenské hry, vyráběli tematické výrobky, zpívali a hráli divadlo o Boudě budce. Toto téma nás provázelo celým pobytem. Děti si během pobytu vyrobily svou masku, se kterou podle našeho vzoru sehrály divadelní scénky o Boudě budce, což je nesmírně bavilo. Na tomto ozdravném pobytu si děti užívaly zimních radovánek a čerstvého horského vzduchu, který jim vždy velmi pomáhá. Na závěr pobytu každý obdržel pamětní list s malou odměnou. Z hor jsme si všichni odvezli mnoho hezkých zážitků.

Vladimír Tomášek