Milevské muzeum
První muzeum najdeme na druhém nádvoří Milevského kláštera bratří premonstrátů.
O zbudování muzea se v Milevsku jednalo již v roce 1913, pak v roce 1924 a 1926. V roce 1927 se konala ustavující valná hromada muzejního spolku, ale vlastního otevření se obyvatelé dočkali až 29. srpna 1937. V listopadu 1939 se však muzeum díky nařízení protektorátních úřadů pomalu mění v jakési skladiště.
K jeho provizornímu obnovení dochází v roce 1947. To trvalo až do roku 1949, ve kterém se muzeum stěhuje do barokní prelatury na prvním nádvoří kláštera. Poslední velká změna muzeum čekala v roce 2013, ve kterém se stěhuje na druhé nádvoří do zrekonstruované budovy z roku 1768, ve které kdysi bývaly byty úředníků klášterní správy.

Nově zbudované expozice byly veřejnosti zpřístupněny 1. června 2013. Najdete v nich sbírky o dějinách Milevska, archeologické nálezy, válečný kabinet, staré tisky, sbírky zbraní, věžní hodiny, vzpomínku na srostlá dvojčata Blažkových, loutkový salonek, babiččinu světnici, sbírku mincí, muzejní knihovnu se studovnou a mnoho dalších zajímavostí. A pokud se vám podaří navštívit muzeum třeba 4. prosince 2022, tak zde můžete navštívit 18. adventní jarmark starých řemesel doplněný o expozici betlémů.

Muzeum Milevských maškar
Z kláštera se pak můžete vydat na náměstí E. Beneše a zde udělat radost dětem (a nejen jim) návštěvou Muzea Milevských maškar. To bylo otevřeno v roce 2017 a je českým unikátem, neboť je jediným muzeem tohoto druhu v ČR, které se zaměřuje na masopustní průvody.
Milevské maškarní (masopustní) průvody se ve své nynější podobě datují již od roku 1862 a od roku 2017 jsou zapsány na Seznam nemateriálních statků lidové kultury ČR.  
Expozice muzea návštěvníkům představí masky maškarního průvodu, které lze porovnat s původními maskami zachycenými na starých fotografií. V druhé části je malý kinosál, kde je možné zhlédnout dokumentární záběry masopustních průvodů od těch nejstarších až po ty nejnovější.
V poslední části pak nacházíme tvořivou dílničku, ve které si děti mohou vymalovat omalovánky s maškarní tématikou, vyzkoušet si repliky masek a oblečení a dokonce si za malý příplatek mohou vyrobit vlastní masku, kterou si odnáší domu jako milý suvenýr.

Za pozvánku do milevských muzeí děkujeme věrnému dopisovateli Deníku Karlu Kafkovi