Odborníci projektových partnerů z jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Rakouska se sešli k jednání v Domu regionů a dětských folklorních tradic v Kovářově a také v Hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí. Témata lidové kultury nezůstala jen u jednacího stolu, ale byla odbornými lektory prakticky realizována během celého dne, kterého se zúčastnili i členové vybraných folklorních kolektivů partnerů. Akce se zúčastnil téměř sedmdesát lidí.

Výstupy akce z oblastí dětský lidový zpěv, lidové kroje a lidové zvyky, budou kromě jiného zařazeny i do mobilní aplikace JFoS, která významnou měrou přispívá k propagaci lidových tradic a vzájemné spolupráce všech projektových partnerů.

Co bylo na programu:

Dům regionů a dětských folklorních tradic v Kovářově

Seminář lektorů a vedoucích souborů

Hotel Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí

Kulturní vystoupení dětského souboru Dubínek

Seminář, téma: lidový kroj, lidové zvyky: Fotoshooting (jižní Čechy, Vysočina, Rakousko)

Seminář, téma: lidové písně: Nahrávání písní (jižní Čechy, Vysočina, Rakousko)

Během dne doprovodný program:

výstava prezentačních panelů projektu

nabídka propagačních materiálů projektu

tvůrčí a řemeslné dílny - zdobení perníků / tvorba z papíru / práce se sklem / drátování /

Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení