Budova kina se již roky honosí nápisem, že je pro vozíčkáře přístupná z boční strany. Že konkrétní dveře nejsou zřetelně označené, chápu, že obvykle vozíčkář má svůj doprovod, který si pro obsluhu dojde, to také nepovažuji za žádný problém, protože mi nohy zatím fungují. Pán z kina nám ochotně otevřel, představení bylo moc hezké, naštěstí jsem netušila, co nás čeká poté.

Musím opravdu personál kina velmi pochválit a tímto poděkovat za jeho přístup. Pán po představení sjel výtahem jako první, aby nám otevřel dveře do ulice. Výtah jsem přivolala, jenže vyjel o 20 centimetrů výš. S tím jsem si poradila, vlezla do výtahu, sjela dolů, vyjela a plošina nevyjela naštěstí tak vysoko, takže jsme drobný schůdek s elektrickým vozíkem celkem bez problémů s maminkou překonaly a sjely jsme dolů. Jenže podlaha výtahu zůstala o cirka 15 centimetrů pod úrovní podlahy. Bohužel elektrický vozík je těžký, nemá žádné úchyty, abychom ho mohli přizvednout a maminku dostat z výtahu ven. Skoro to hrozilo tím, že budeme muset požádat o pomoc hasiče, aby mamince pomohli. Věnovali se nám čtyři zaměstnanci kina už ve svém volném čase, nakonec vše dobře dopadlo a pán přinesl polici ze skříně a po ní maminka dokázala s pomocí vyjet ven.

Pominu to, že výtah není z nejmodernějších, že rozhodně není kolaudován na přepravu invalidních osob, ale jako výtah nákladní, nevadí ani to, že je nutno kličkovat mezi sudy piv a bednami s nápoji, ale dotklo se nás snad nejvíc to, že na moji připomínku nedokázal za 14 dnů zareagovat ani pan starosta Písku a ani jeden z místostarostů, kterým jsem obratem zaslala e-mail s připomínkou a s prosbou o nápravu. Je mi jasné, že nelze výtah opravit hned, ale o jeho opravu vedení kina žádá již delší dobu a neděje se nic.

Pocházím z malé vesnice, kanceláře obecního úřadu máme v patře, paní starostka dokázala sehnat dotační titul na vybudování plošiny, aby kanceláře a sál byly pro postižené lidi přístupné. Pochybuji, že by o těchto dotacích na MÚ Písek nikdo nevěděl.

Tak bych chtěla tímto upozornit spoluobčany na vozíčku – pokud byste se vypravili do kina v Písku, rozhodně mějte s sebou doprovod, protože bez pomoci nebudete moci ani stisknout tlačítko ve výtahu a vyjet. Doporučuji vzít si s sebou nájezdy, abyste ve výtahu nemuseli trávit víc času než je nutné.

Marcela Zájedová