Ze žáků se stali pionýři a odříkáli slib.

Přiblížili si situaci na trhu, vyzkoušeli si stát frontu na ovoce. Kdo chtěl luxusnější oblečení např. džíny, musel si sehnat u veksláků bony, aby si mohl nakupoupit v Tuzexu.

Zahráli si na rodinu, která chtěla vyjet do Ruska. Seznámili se, jak složité bylo získat vízum.

Zažili i fiktivní volby, když všichni museli volit. Poznali,co se stalo lidem, kteří odmítli jít k volbám.

Na závěr se ze žáků stali studenti, kteří protestovali na Staroměstském náměstí, zacinkali klíči. Policista ze Speciální pořádkové jednotky dětem přiblížil svoji práci a popsal uniformu.

Všichni  žáci odcházeli nadšeni, plni zážitků. Sametová revoluce pro ně už nikdy nebude prázdným pojmem. Už si uvědomují, co znamená svoboda,demokracie.

Všem patří velký dík za vytvoření krásného zážitku a hlavně panu Ing. V. Práškovi za obohacení znalostí o činnosti policie ČR.

Ing. Helena Pištěková, Mgr.Dana Kotrbová