Byli jsme si ale jisti, že mezi nimi jsou i žáci, kteří mají také jiné talenty, které rozvíjejí ve škole i mimo ni. A takový talent jsme u nás poprvé hledali právě v pátek 24. ledna.

Ve velké školní aule se odpoledne sešlo na 150 malých diváků, aby společně podpořili devatenáct finalistů, kteří vzešli z klání v každém z osmi oddělení školní družiny. A protože jsme ani letos ze soutěže nevyloučili malé zpěváky, mohli jsme v rámci dvouhodinové soutěže, kterou moderovala paní vychovatelka Iva Skálová a zvučil Honza Červenka, slyšet také několik písniček. Vedle zpěváků se představili i ti, kteří se ve volném čase věnují gymnastice, sportovnímu aerobiku a tanci. Viděli jsme rovněž kouzelníky, jednoho mladého elektrotechnika a skupinový přednes veselé zimní básničky. A slyšeli skladby hrané na klavír, flétnu a na trubku. Všechny výkony porotu a diváky nadchly a každý z nich obecenstvo ocenilo bouřlivým potleskem. Některá čísla dokonce vyvolávala údiv, nadšení a potlesk již během vystoupení.

Porota, složená z pedagogů, které předsedal Martin Prokop, zástupce ředitele školy, měla s hodnocením soutěžících mimořádně těžkou práci. Hodnotit tak rozdílné disciplíny z různých oborů není vůbec jednoduché. Kritériem poroty se ale nakonec stala náročnost dané disciplíny a také její provedení. Naše nová soutěž měla poroty dvě. Tou druhou se stali diváci sami. Při příchodu do auly dostal každý z nich korálek, který poté, co skončilo poslední vystoupení, vhodil do krabičky opatřené jménem soutěžícího.

Obě tyto poroty nakonec rozhodly o dvou vítězích naší nové soutěže. Diváckým vítězem se zcela jednoznačně a s největším počtem hlasů stala Anička Gornická. Ta roztleskala publikum svým výborným vystoupením sportovního aerobiku. Vítězem odborné poroty se stal Simon Novák, malý trumpetista, který zahrál píseň Když jsem já šel tou Putimskou branou. Protože obě vítězství měla zcela stejnou hodnotu, vítězové museli obdržet také stejnou cenu. Tou byl koš plný ovoce, vitamínů, které v tomto zimním období jistě přijdou vhod. Vítězům blahopřejeme. Malé dárky dostali na závěr celé akce také všichni finalisté.

Jsme rádi, že se první ročník soutěže Družina hledá Talent vydařil a že se do ní přihlásilo mnoho dětí. Mohli jsme se setkat s mnoha talentovanými žáky a je fajn vědět, že svůj volný čas netráví pouze doma u počítače či televize. Věnují se řadě různých zájmů, které rozvíjí nejen v kroužcích a kurzech, ale také v rodině – pod vedením rodičů nebo prarodičů. Tento fakt nás velmi potěšil a my jsme se rozhodli, že Talent budeme v naší školní družině hledat i příští rok. Těšíme se a jsme zvědaví, co nového a zajímavého uvidíme.

Radka Zapletalová