Bohužel v letošním roce nám nepřálo počasí, a proto jsme celou akci museli uspořádat ve vnitřních prostorách našeho domova. Tentokrát se soutěžící utkali v sedmi disciplínách, ve kterých prokázali nejenom své dovednosti, ale i své znalosti. Jednalo se například o soutěž v střelbě z kuše, házení míčkem na terč a v rybolovu. Tři nejlepší soutěžící vyhráli sladkou odměnu, drobná sladkost potěšila i všechny zúčastněné. Poděkování patří také všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli pro naše seniory připravit krásné dopoledne. Akce byla podpořena městem Písek.

Radka Lískovcová, SeneCura SeniorCentrum Písek