Do soutěže se přihlásilo 20 družstev, z toho 6 týmů žen, 8 družstev mužů a 6 družstev veteránů.

A jak klání nakonec dopadlo? Zde máte výsledky: 

Kategorie muži:
1. Sudoměř, 2. Jehnědno, 3. Milenovice A, 4. Milenovice B, 5. Platan, 6. Předslavice, 7. Paseky, 8. Dobrošov

Kategorie ženy:
1. Jehnědno, 2. Dobrošov, 3. Milenovice, 4. Žďár, 5. Kestřany, 6. Záboří

Kategorie veteráni: 
1. Promile, 2. Skály, 3. Záboří, 4. Platan, 5. Předslavice, 6. Žďár

Po vyhodnocení soutěže následovala dobrovolná soutěž čtyřčlenných družstev v pivní štafetě, které se zúčastnilo 5 družstev mužů a 1 družstvo žen.

Kategorie muži:
 1. Paseky, 2. Platan M, 3. Promile, 4. Rozhodčí, 5. Platan V

Kategorie ženy:
1. Platan

Po ukončení pivní štafety bylo provedeno vyhodnocení a předány poháry, diplomy a výrobky Platanu. Soutěžní družstva byla s průběhem soutěže velmi spokojena a již se těší na příští 22. ročník této soutěže. Nutno konstatovat, že šlo o soutěž vydařenou, co do počasí i úrovně, o zájmu účastníků nemluvě. Sbor dobrovolných hasičů Pivovaru děkuje vedení závodu za podporu, všem soutěžícím družstvům za účast a skvělé výkony v soutěži. Závěrem bych chtěl poděkovat jménem pořádajících všem závodníkům, rozhodčím a divákům za jejich účast. Poděkování patří také vedení závodu. Velké poděkování patří pořádajícímu sboru za uspořádání soutěže a za zajištění občerstvení pro všechny zúčastněné.

Ze soutěží byl spokojený i velitel soutěže Láďa Špaček „ Myslím si, že soutěž splnila, to co měla. Hlavní je, že se sešli lidé a užili si příjemné dopoledne,“ zhodnotil.

Akci uspořádali SDH Pivovar Protivín a vedení Pivovaru Protivín.

Miloslav Uhlík