Delegáti Okresního sdružení hasičů Písek se zúčastnili VI. sjezdu SH ČMS, který se uskutečnil 9. července 2021 v prostorách jednacího sálu brněnského výstaviště. Původně byl sjezd plánován na červen roku 2020, ale vyhlášením nouzového stavu v souvislosti s celosvětovou pandemií byl odložen o celý rok. S přihlédnutím k neustálé se měnící situací související s pandemií se sjezd konal pouze jeden den.

V úvodu sjezdu byli přivítáni všichni delegáti a zejména vzácní hosté, kterými byl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genpor. Ing. Drahoslav Ryba a Jiří Novák, emeritní starosta OSH Písek a držitel Záslužného řádu českého hasičstva. Poté vystoupil starosta Jan Slámečka, že cílem sjezdu je zhodnotit práci od posledního sjezdu v roce 2015, určit nové cíle a zvolit starostu, výkonné a kontrolní orgány na nastávající funkční období.

Delegáti zvolili starostkou Ing. Moniku Němečkovou. Která jediná kandidovala – stala se první ženou, která povede největší zájmovou organizaci v ČR. Bylo odevzdáno 332 hlasů hlasovacích lístků, z toho platných 270, neplatných 62 hlasů. Předsedou ÚKRR byl zvolen Ing. Jan Bochňák.
Poté delegáti vybrali šest nových kandidátu ze třinácti na nové náměstky starostky. Nejvíce hlasů na tuto pozici získali Josef Bidmon, Jaroslav Solivar, Richard Dudek, Jan Aulický, Zdeněk Nitra a Dana Vilímová.

Volby pokračovaly volbou členů VV SH ČMS podle krajů. Za Jihočeský kraj byl zvolen starosta KSH Ing. Jiří Žižka. Následně proběhla volba členů ÚKRR.

Miloslav Uhlík, OSH Písek