Modernizace lodního výtahu a budování bezpečnostního přelivu způsobily tu senzaci. Hladina vodní nádrže Orlík klesla o téměř sedm metů a lidé mohli vidět zbytky staveb, které pohltila Orlická přehrada. Sjížděli se sem zvědavci i pamětníci z celé republiky.

Místa kolem Podolského mostu, Červené, hradu Zvíkov či zámku Orlík, ale i taková, jako je Nový mlýn u Doubravy a další kolem Orlické přehrady, nabízela nevšední pohled. Také z Podolského mostu se nabízela zajímavá podívaná. Odhaleny byly i základy starého řetězového mostu, který byl po stavbě nového mostu přestěhovaný k obci Stádlec, ale i staré plavecké hospody a dalších budov či cest.

Celkem musel přehradě ustoupit čtrnáct mlýnů, velký počet pil a 650 obytných a hospodářských staveb. Zatopeny byly vesnice a osady – Žďákov, Letoštice, Radava, Velký Vír, Podskalí, Lavičky, Kořensko, Korce, Těchnice, Zbenické Zlákovice a Orlické Zlákovice. Pozůstatky staveb, ale i staré pařezy odhalila nízká hladina vody v Orlíku už v letech 2003 a 2015. Důvodem tehdy bylo velké sucho.