Slavnost se konala v obřadníci síni a mezi dětičkami, které se vítání účastnily, nechyběla Michaela Kolářová rodičů Jany Šťastné a Martina Koláře, Aneta Komárková s maminkou Michaelou a tatínkem Josefem, Matouš Kosobud s rodiči Martou a Jiřím Kosobudových, Sebastien Sabadka rodičů Žanety a Jana Sabadkových a Matyáš Kotalík s maminkou Radkou a tatínkem Tomášem.

Iveta Molová, Ivana Šťastná, Sepekov