Na svůj věk se těší velmi dobrému zdraví a duševní pohodě. Vše nejlepší a hlavně hodně zdraví jí za Obecní úřad Záhoří přišel popřát starosta Petr Kápl s matrikářkami Miladou Káplovou a Helenou Průšovou.
Oslavenkyni předali dárkový balíček a květiny. Příjemně si popovídali a zavzpomínali a poté společně připili na zdraví i s její dcerou Jarmilou Lívancovou a zetěm Jaroslavem.

Petr Kápl