Odpoledne se na hřišti u místního rybníka sešly děti z Hrejkovic a okolí, aby si užily opožděný dětský den nebo také začátek prázdnin. Bylo nádherné odpoledne a děti si užily jak spoustu soutěží, které připravili členové kulturní komise, ale i atrakce jako skákací hrad nebo lezeckou stěnu. Po splnění deseti úkolů dostaly za odměnu párek v rohlíku a zmrzlinu.
Všem také udělal radost pan Martin Komárek, který předvedl své umění a vyřezal krásnou kytku v květníku.

Hana Kašparová