V basketbalu chlapci obsadili 3. místo v kategorii 8. – 9. tříd, ve volejbalu chlapci i dívky obsadili 2. místo ve stejné kategorii a chlapci 6.-7. tříd se ve florbale po těsné prohře umístili na 2. místě.

Všem dětem děkujeme za pěknou reprezentaci školy a přejeme jim další, nejen sportovní úspěchy.

Barbora Šípová