Naše mateřinka zaslala do soutěže pět výtvarných prací. Tři výtvarné práce spadající do 2. věkové kategorie, kde se na 1. místě umístila Kristýna Klímová s výkresem rozkvetlé louky plné berušek a včelek.

Do 3. věkové kategorie, jsme zaslali dva obrázky, kde se na 3. místě umístila Eva Lukešová s veselým koníkem.

Dalšími účastníky soutěže ve 2. kategorii byla Amálka Nezbedová s obrázkem motýla a Eliška Jandová s obrázkem jarní louky plné včelek.

Ve 3. věkové kategorii Valeriia Pashpadurova s obrázkem kočičky v zimě.

Děti své obrázky malovaly pod vedením paní uč. Jany Veselé a paní uč. Aleny Joujové. Kristýnce a Evičce k jejich umístění moc gratulujeme.

Za MŠ Čimelice uč. Jitka Nosková