V pátek před první adventní nedělí se na ZŠ Protivín konaly vánoční dílny. Žáci pod vedením jednotlivých učitelů vyráběli různé vánoční dekorace a ozdoby a v sobotu se ve foyer protivínského kina konal jarmark, na kterém se tyto věci prodávaly. Výtěžek z této akce putuje zpět k dětem ve formě odměn, diplomů a nákupu potřeb na další vánoční dílny. Součástí jarmarku bylo také občerstvení, které zajistily dívky z 8. ročníku, vystoupení dětí z For Body studia Hanky Bískové a vše zakončila pohádka, letos s názvem Půjdem spolu do Betléma. Tato akce má na naší škole již několikaletou tradici a jarmark je hezkým zahájením adventu pro naše žáky, jejich rodiče, ale také pro ostatní obyvatele Protivína, kteří ho navštíví a našimi výrobky si vyzdobí své domácnosti.

Za ZŠ Protivín Zuzana Křišťálová