Nejraději má tu o dvanácti měsíčcích. Paní knihovnice jí poradí, že je ale nenajde u ohýnku na kopci (dokonce ani na Mehelníku ne), ale v salonku restaurace U Reinerů. Kromě dvanácti pohádek objeví malí čtenáři v knize i zajímavé úkoly a mnozí také svá jména. Měsíční pohádky s půvabnými ilustracemi Marie Běhalové lze zakoupit v knihkupectvích i v internetových obchodech.

Hana Týcová