Počasí přálo a na akci přišlo 46 dětí a 20 dospělých. Nejmladší účastnici bylo 2,5 roku a nejstaršímu účastníkovi 84 let.

Strašidelná stezka se v obci konala již po šesté. Menší děti šly ještě za světla za doprovodu rodiče a ti větší již za tmy.

Měli jsme 26 živých postav a ještě asi 10 neživých strašidýlek a soch. Některá byla opravdu ošklivá a všechna byla na děti vesměs hodná. Akorát někteří museli z podstaty své postavy být trochu děsiví.

Slova hlavní aktérky Dagmar Klusáčkové (velitelky hasiček): ,,Všem, kdo přišli a pomohli jak v kostýmu, tak se zabezpečením trati či občerstvením po akci, moc děkuji. Bez nich by nebylo tuto stezku možné uskutečnit a připravit tak všem nevšední zážitek."

Lidí, kteří přišli a pomohli, bylo přes třicet.

Anna Kubičková