Poděkování patří nejen desítce nadšených amatérských divadelníků pod vedením režisérky Táňa Staffové, ale i knihovnici Lence Vlkové, která se o organizaci vystoupení na mirovických divadelních prknech pečlivě dlouhodobě stará.

A poznámka na závěr. V roli Georgetty se skvěle představila mirovická paní doktorka Lenka Kroužecká, která je zároveň principálkou divadla.

Marie Hrdinová