Spolu se svou kolegyní Janou Molíkovou seznámila děti se správnou péčí o zoubky. V pohádce o šišlavém vlkovi děti zjistily, že se vůbec nevyplácí špatná péče o zuby. Všechny děti si pak pod odborným vedením vyzkoušely, jak se má správně zacházet se zubním kartáčkem. Nikdo se nebál otevřít ústa, když chtěla sestřička zkontrolovat, zda mají děti zoubky v pořádku. Za odměnu pak děti dostaly malý dárek a informační letáček pro rodiče. Moc děkujeme za návštěvu. Děti a paní učitelky z MŠ Branice.

Romana Andělová