Účastníci se v rámci komentované prohlídky dozvěděli u jednotlivých expozic zajímavosti o lidových krojích, tradičních obchůzkách a také kovářském řemeslu. Nechyběla ani ukázka hry na dudy, nácvik lidových písní, tanců, přednáška o tvorbě lidového oblečení a také praktické zapojení, kde si všichni ušili ze zbytků látek jehelníček.

Děti zaujaly i video dokumenty vybraných akcí přeshraničního projektu a také mobilní aplikace, kterou si s chutí na monitoru ozkoušely. V aplikaci kromě jiného trénovaly skládání lidových zvyků, krojů, folklorní pexeso a hrály na klavír lidové písničky.

Proběhla i soutěž ze znalostí lidových tradic a tak si ti nejúspěšnější odnášeli jako výhru skleněná zvířátka a všichni pak na památku kapesní kalendáříky.

Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení