Indoor orientační běh je běh vnitřními prostory mezi určenými kontrolními body podle mapy. Orientace ve spletitých chodbách Husovky byla velmi zajímavá. V některých místech bylo zapotřebí použít i čelovku. Běhu se zúčastnilo bezmála třicet dětí.

Na Husovce uspořádali orientační běh.

Žáci si mohli vybrat ze tří tras (trasa A, B, C). Na trase A byl nejrychlejší Lukáš Gareis, na trase B Jakub Drábek, na trase C Vojtěch Velát. Speciální disciplínou tzv. scorelaufem bylo najít všech 20 kontrol v co nejrychlejším čase, nejdéle však za 10 minut. Zde byla nejúspěšnější Jana Pazderníková.

Plno dětí se s tímto sportem setkalo poprvé, prostory školy prozkoumávaly z netradičního úhlu pohledu a rády by si Indoor orientační běh v budoucnu zopakovaly.

Jana Velátová, Veronika Rádrová