O těchto událostech se žáci naší školy dozvídají nejenom v hodinách dějepisu nebo občanské výchovy, ale sami vyhledávají materiály, historické dokumenty nebo informace od pamětníků. Připravili jsme společně se žáky několik aktivit s touto tématikou.

Na tu první přijali pozvání vzácní hosté Ing. Tomáš Franců, Mgr. Helena Wdowyczynová a Mgr. Ilona Vojtěšková. Nejdříve jsme společně zhlédli film, velmi zajímavý, nutící k zamyšlení a srovnávání - Největší přání, který jsme získali v rámci projektu Jeden svět na školách. Potom následovala diskuze o událostech před třiceti lety. Pamětníci vzpomínali a vyprávěli, jak to tenkrát bylo, jak v Písku lidé demonstrovali před divadlem a před radnicí, jak tady vznikalo Občanské fórum, jak naše škola opět získala své původní jméno Edvarda Beneše.

Atmosféru událostí dokreslila výstava obrazů a plakátů ve školní aule, předmětů, které žáci přinesli z domova - byly tu dokonce klíče, kterými se zvonilo na náměstí v Praze i v Písku. Vystaveny byly také soutěžní literární práce žáků k 30. výročí sametové revoluce - Zeptej se maminky, tatínka, babičky, dědy a přátel na listopadové události roku 1989. Někteří zpracovávali rozhovory, reportáže, psali dopisy, vypravování. Autoři nejlepších prací budou odměněni.

O tom všem se u nás ve škole bude ještě hodně mluvit, abychom nezapomněli na hodnoty svobody a demokracie.

Jaroslava Šáchová