Po celé odpoledne byl připravený pestrý program plný her, soutěží, tancování a společného dovádění v maskách. O zábavu se postarali klaun s pirátem společně s rodiči, kteří se letos nebáli do programu zapojit. Děti si připravily krásné masky a odpoledne si se svými rodiči velmi užily. Letošní Maškarní se opravdu vydařilo a kromě pěkných zážitků si každý odnesl zaslouženou odměnu v podobě sladkostí a vylosovaného plyšáka. Všem rodičům a dobrovolníkům děkujeme za pomoc a příjemné odpoledne.

Vladimír Tomášek, Klub Krteček v Písku